• รายละเอียดงาน...

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552
เวลาแสดง กิจกรรม สถานที่
10.30 - 11.30 น. Tiger Okoshi workshop หอประชุม
11.30 - 12.10 น. OMAH เวทีเล็ก
12.20 - 13.00 น. Jazzju เวทีเล็ก
13.00 - 14.00 น. Jazz Forum หอประชุม
14.00 - 15.00 น. Mahidol University Jazz Orchestra Work Shop หอประชุม
15.30 - 18.00 น. Solo Competition หอประชุม
19.00 - 20.30 น. Mahidol University Student Ensemble เวทีหลัก
20.30 - 22.00 น. Rangsit University Student Ensemble เวทีหลัก
22.00 - 23.30 น. Eugene Pao เวทีหลัก

วันเสาร์ที่ 10 มกราคม 2552
เวลาแสดง กิจกรรม สถานที่
10.30 - 11.30 น. Eugene Pao workshop หอประชุม
11.30 - 12.10 น. Fah Talai Jones เวทีเล็ก
12.20 - 13.00 น. Rangsit University Student Band เวทีเล็ก
13.00 - 14.00 น. Ron Miles workshop หอประชุม
14.00 - 15.00 น. Eric Gunnison workshop หอประชุม
15.30 - 18.00 น. Solo Competition เวทีเล็ก
19.00 - 20.30 น. Mr. Saxman เวทีหลัก
20.30 - 22.00 น. Silpakorn University Student Ensemble เวทีหลัก
22.00 - 23.30 น. Tiger Okoshi Quartet เวทีหลัก

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552
เวลาแสดง กิจกรรม สถานที่
10.30 - 11.30 น. Nial Djuliarso workshop หอประชุม
11.30 - 12.10 น. Mahidol University Student Band เวทีเล็ก
12.20 - 13.00 น. Silapakorn University Student Band เวทีเล็ก
13.00 - 14.00 น. Reginald Veal workshop หอประชุม
14.00 - 15.00 น. Matt Wilson workshop หอประชุม
17.00 - 18.30 น. Rootman เวทีหลัก
18.30 - 20.00 น. Mahidol University Student Ensemble เวทีหลัก
20.00 - 22.00 น. Nial Djuliarso Quartet เวทีหลัก
22.00 - 23.30 น. Ron Miles Quartet เวทีหลัก

รอบการแสดงทั้งหมด : 3 รอบ วันแสดง เวลาแสดง

วันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2552

WORKSHOP
10.30 - 11.30 น.และ 13.00 - 15.00 น.

COMPETTITION
11.30 - 13.00 น. และ 15.30 - 18.00 น.

EVENING CONCERT
19.00 - 23.30 น.

วันเสาร์ 10 มกราคม 2552

WORKSHOP
10.30 - 11.30 น.และ 13.00 - 15.00 น.

COMPETTITION
11.30 - 13.00 น. และ 15.30 - 18.00 น.

EVENING CONCERT
19.00 - 23.30 น.

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2552

WORKSHOP
10.30 - 11.30 น.และ 13.00 - 15.00 น.

COMPETTITION
11.30 - 13.00 น.

EVENING CONCERT
17.00 - 23.30 น.

---------------------------------------------------------------

สถานที่แสดง วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
ที่ตั้งสถานที่ ถนนพุทธมณฑล สาย 4 ศาลายา นครปฐม
ประตูเปิดก่อนการแสดงเริ่มประมาณ 30 นาที
จำหน่ายบัตร
 ตั้งแต่ วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม 2551ถึงวันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม 2551
(เริ่มจำหน่ายบัตรวันแรกเวลา 10.00น.)
บัตรราคา 2,500 บาท(แพคเกจ 3 วัน)
500 บาท (สำหรับเข้างาน workshop / วัน)
500 บาท (สำหรับเข้างาน evening concert / วัน)

http://www.music.mahidol.ac.th/tjc/

Comment

Comment:

Tweet

it's good to see this information in your post, i was looking the same but there was not any proper resource, thanx now i have the link which i was looking for my research.

#6 By Dissertation (116.71.5.144) on 2011-02-15 03:59

Interesting Blog, I like it.

#5 By Phd Dissertation Writing (182.178.96.165) on 2010-12-14 12:57

I have been visiting various blogs for my term papers help assignment research. I have found your blog to be quite useful. Keep updating your blog with valuable information... Regards

#4 By term papers (59.103.214.247) on 2010-10-01 15:08

ไปด้วยซิ..confused smile

#3 By Rhythm of Life on 2009-01-09 09:31

big smile big smile big smile

#2 By Meowzilla Zilla on 2009-01-08 21:51

ลงเองอยากไปเอง อ่ะ --' แต่ว่าเปลือง จาเลือกวันเดียว ก็เลือกไม่ถูกเนอะ ~~~>.<~~~

#1 By SeasonEPM6 on 2009-01-08 18:25

Code Here.